ILPOISTEN VUORENKÄVIJÄT RY:N SYYSKOKOUS

KOKOUSKUTSU

Ilpoisten Vuorenkävijät ry:n syyskokous 20.11.2019 klo 18:00
Ilpoisten kolo. Lauklähteenkatu 10

Esityslista

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3§ Esityslistan hyväksyminen
4§ Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa
5§ Valitaan kokoukselle 2 ääntenlaskijaa
6§ Todetaan kokouksen läsnäolijat
7§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8§ Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri vuodelle 2020
9§ Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksuista ja hyväksytään talousarvio
vuodelle 2020
10§ Valitaan lippukunnanjohtaja vuosille 2020–2021
11§ Valitaan lippukunnan varajohtaja vuosille 2020–2021
12§ Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2020
– ”Lippukunnan hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtajana toimiva lippukunnanjohtaja, ja varapuheenjohtaja, joka toimii lippukunnan varajohtajana, sekä vähintään yksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa samanaikaisesti. Hallitus valitsee muut tarvittavat virkailijat vuodeksi kerrallaan.”
– Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan toimihenkilöt: sihteeri (2020-2021), taloudenhoitaja (2020), ohjelmajohtaja (2020) ja pestijohtaja (2020).
13§ Hallituksen muiden jäsenten vaali
13.1 Valitaan Sihteeri vuosille 2020-2021
13.2 Valitaan Taloudenhoitaja vuosille 2020
13.3 Valitaan Ohjelmajohtaja vuodelle 2020
13.4 Valitaan Pestijohtaja vuodelle 2020
14§ Hallitus valitsee seuraavat toimihenkilöt: jäsenrekisterinhoitaja, ikäkausivastaavat, kalustonhoitaja, 2 kaluston tarkastajaa, Viestintävastaava, Töppösen päätoimittaja, kilpailuvastaava, kolovastaava sekä muut mahdolliset toimihenkilöt
15§ Valitaan lippukunnan edustajat V-SP:n ja L-SP:n kevät- ja syyskokouksiin
16§ Kokouksen päättäminen

HALLITUS