ILPOISTEN VUORENKÄVIJÄT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

KOKOUSKUTSU

Ilpoisten Vuorenkävijät ry:n sääntömääräinen kokous pidetään torstaina 1.7.2020 klo 18.00 alkaen Ilpoisten kololla, Lauklähteenkatu 10. Kokouksessa käsitellään lippukunnan sääntöjen 7 §:n määräämät asiat ja päätetään oheisessa esityslistassa olevista asioista.

Esityslista:
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3§ Esityslistan hyväksyminen
4§ Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa
5§ Valitaan kokoukselle 2 ääntenlaskijaa
6§ Todetaan kokouksen läsnäolijat
7§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8§ Toimintakertomuksen 2019 hyväksyminen
9§ Tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10§ Valitaan 2 toiminnantarkastajaa tai 2 tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt kuluvalle toimikaudelle
11§ Muut mahdolliset asiat
12§ Kokouksen päättäminen

HALLITUS