ILPOISTEN VUORENKÄVIJÄT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

KOKOUSKUTSU

Ilpoisten Vuorenkävijät ry:n syyskokous 18.11.2020 klo 18:00
Ilpoisten kolo. Lauklähteenkatu 10

Esityslista

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3§ Esityslistan hyväksyminen
4§ Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa
5§ Valitaan kokoukselle 2 ääntenlaskijaa
6§ Todetaan kokouksen läsnäolijat
7§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8§ Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri vuodelle 2021
9§ Päätetään vuoden 2021 jäsenmaksuista ja hyväksytään talousarvio
vuodelle 2021
10§ Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2021
– ”Lippukunnan hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtajana toimiva lippukunnanjohtaja, ja varapuheenjohtaja, joka toimii lippukunnan varajohtajana, sekä vähintään yksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa samanaikaisesti. Hallitus valitsee muut tarvittavat virkailijat vuodeksi kerrallaan.”
– Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan toimihenkilöt: taloudenhoitaja (2021-2022), pestijohtaja (2021-2022), ja ohjelmajohtaja (2021-2022).
11§ Hallituksen muiden jäsenten vaali
11.2 Valitaan Taloudenhoitaja vuosille 2021-2022
11.3 Valitaan Pestijohtaja vuodelle 2021-2022
11.4 Valitaan Ohjelmajohtaja vuodelle 2021-2022
12§ Hallitus valitsee seuraavat toimihenkilöt: jäsenrekisterinhoitaja, ikäkausivastaavat, kalustonhoitaja, 2 kaluston tarkastajaa, Viestintävastaava, Töppösen päätoimittaja, kilpailuvastaava, kolovastaava sekä muut mahdolliset toimihenkilöt
13§ Valitaan lippukunnan edustajat V-SP:n ja L-SP:n kevät- ja syyskokouksiin
14§ Kokouksen päättäminen