ILPOISTEN VUORENKÄVIJÄT RY:N SYYSKOKOUS

KOKOUSKUTSU

Ilpoisten Vuorenkävijät ry:n syyskokous 17.11.2021 klo 18:00
Ilpoisten kolo. Lauklähteenkatu 10

Esityslista

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3§ Esityslistan hyväksyminen
4§ Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa
5§ Valitaan kokoukselle 2 ääntenlaskijaa
6§ Todetaan kokouksen läsnäolijat
7§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8§ Toimintasuunnitelma ja tapahtumakalenteri vuodelle 2022
9§ Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksuista ja hyväksytään talousarvio
vuodelle 2022
10§ Valitaan lippukunnanjohtaja vuosille 2022-2023
11§ Valitaan lippukunnan varajohtaja vuosille 2022-2023
12§ Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2022
– ”Lippukunnan hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtajana toimiva lippukunnanjohtaja, ja varapuheenjohtaja, joka toimii lippukunnan varajohtajana, sekä vähintään yksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa samanaikaisesti. Hallitus valitsee muut tarvittavat virkailijat vuodeksi kerrallaan.
– Erovuorossa: sihteeri
– Hallitus esittää, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 2 + (3) + 1 ja hallitukseen valitaan toimihenkilöt: sihteeri (2022-2023)
13§ Hallituksen muiden jäsenten vaali
13.1 Valitaan Sihteeri vuosille 2020-2021
14§ Hallitus valitsee seuraavat toimihenkilöt: jäsenrekisterinhoitaja, ikäkausivastaavat, kalustonhoitaja, 2 kaluston tarkastajaa, Viestintävastaava, Töppösen päätoimittaja, kilpailuvastaava, kolovastaava sekä muut mahdolliset toimihenkilöt
15§ Valitaan lippukunnan edustajat V-SP:n ja L-SP:n kevät- ja syyskokouksiin
16§ Kokouksen päättäminen

HALLITUS