Turku Rogaining Sprint 2018

  Etusivu
Säännöt
Kilpailukutsu
Kilpailuohje
Kilpailukeskus
Ratamestarin lausunto
Ilmoittautuminen
Lähtöluettelo
Tulokset
Paras seura -kilpailu
UKK
Järjestäjät
Yhteystiedot

Arkisto 2009-2017:
Kilpailualueet
Tulokset
 
Yhteistyössä:

Scandinavian Outdoor

Flowpark

Intersport Mylly

Suunnistajan Kauppa
Smartum
WOD 2018
Lounacom
L-SP

©2018 IVK

 
Päivityshistoria:

25.5. Lisätty tuomarineuvoston puheenjohtaja
25.5. Päivitetty ilmoittautuneiden lukumäärät
24.5. Lisätty kohtaan 11. kappale, joka alkaa sanoilla "Rastin 154 itäpuolella ..."Turku Rogaining Sprint
27.5.2018

Alustava kilpailuohje

Lopullinen kilpailuohje nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla

 1. YLEISTÄ
 2. PÄÄTOIMIHENKILÖT
 3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU
 4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO
 5. PYSÄKÖINTI
 6. KIELLETYT ALUEET
 7. ENSIAPU
 8. KILPAILUNUMEROT
 9. KILPAILUMAASTO
 10. VAROMÄÄRÄYKSET JA VAKUUTUKSET
 11. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT
 12. RASTIMÄÄRITTEET
 13. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU
 14. JUOMARASTI
 15. EMIT-LEIMAUS
 16. LÄHTÖ
 17. KUUMA RYHMÄ
 18. MAALI
 19. KANGASMERKIT
 20. PESEYTYMIS- JA WC-TILAT
 21. TULOKSET
 22. PALKINNOT
 23. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS
 24. KANTTIINI
 25. SUUNNISTAJAN KAUPPA
 26. MAJOITUS
 27. LÖYTÖTAVARAT
Mitä tässä ohjeessa puhutaan joukkueesta, koskee myös henkilökohtaisten sarjojen yksittäisiä kilpailijoita.

1. YLEISTÄ

Kilpailuun on ilmoittautunut 193 kilpailijaa. Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailee 77 kilpailijaa ja joukkuesarjoissa 50 joukkuetta.

Kilpailijoista 77 henkilöä osallistuu avoimen kilpailun lisäksi kilpailun yhteydessä käytäviin Suomen Partiolaiset ry:n rogaining-mestaruuskilpailuihin.

2. PÄÄTOIMIHENKILÖT

Kilpailunjohtaja         Samuli Laine, 
                 gsm 040-741 9635,rogaining@ivk.fi 
Järjestelysihteeri        Jenna Viherlaakso, rogaining@ivk.fi
Ratamestari            Juha Nappu
Lähtö- ja maalivastaava      Teppo Laine
Huoltopäällikkö          Paavo Peltola	
Kanttiini             Helka Auer
Tulostoimiston päällikkö     Hannu Arki (TuMe)

Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja          Salli Suominen, RKK        
Kilpailijoiden edustaja     Tapani Kosonen, MuSi
Jäsen              Samuli Laine, kilpailunjohtaja
Sihteeri             Jenna Viherlaakso, järjestelysihteeri


3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU

Sunnuntai 27.5.2018

 • 17.00 Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto aukeaa
 • 17.00 Peseytymis-, pukeutumis- ja WC-tilat kilpailijoiden käytössä
 • 17.30 Emit-korttien nollaus alkaa
 • 17.45 Karttojen jako ja reittisuunnittelu alkaa
 • 18.00 Lähtölaukaus
 • 18.15 Juomarasti aukeaa
 • 18.30 Maali aukeaa
 • 18.30 Kilpailukeskuksessa sijaitseva juomapiste aukeaa
 • 19.50 Juomarasti suljetaan (leimasin ja rastilippu jää rastille 20.00 saakka).
 • 20.00 Kilpailuaika päättyy
 • 20.30 Maali suljetaan
 • 20.30 Arvontapalkintojen arvonta kilpailutoimistossa
 • 20.35 SP:n rogaining-mestaruuskilpailujen palkintojenjako
 • 21.00 Peseytymis-/pukeutumistilat suljetaan
 • 21.00 Kilpailukeskus suljetaan

4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO

Kilpailukeskuksena toimii Kerttulan liikuntakeskus, Kisakatu 3, 21200 Raisio.

Kilpailutoimiston puhelinnumero on 044-575 9223. Numero on käytössä vain kilpailupäivänä klo 09.00-22.00, muina aikoina yhteydenotot suoraan kilpailunjohtajaan.

Mikäli joukkueen ilmoittautumistiedoissa ei ole tapahtunut muutosta, joukkueen ei tarvitse ilmoittautua kilpailutoimistossa saapuessaan kilpailukeskukseen.

Kilpailutoimistossa on arvotavarasäilytys. Arvotavarat luovutetaan takaisin kilpailijoille kilpailunumeroa vastaan.

5. PYSÄKÖINTI

Autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksessa liikenteenohjaajien opastuksen mukaisesti.

6. KIELLETYT ALUEET

Kilpailijat voivat liikkua ja verrytellä kilpailukeskusalueella, ks kilpailukeskuskartta >>. Muualla verryttely ja liikkuminen muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana on kielletty.

7. ENSIAPU

Kilpailutoimistossa on saatavilla perus-ensiaputarvikkeita (nyrjähdykset, hiertymät, naarmut) itsehoitoa varten.

Turun alueen terveyskeskuspäivystys toimii T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku, puh. 02 313 8800. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.

Mikäli suunnistaja vammautuu maastossa ja tarvitsee kuljetusta, kuljetuksen jatkohoitoon voi tilata kilpailutoimistosta, gsm 044-575 9223.

8. KILPAILUNUMEROT

Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita. Joukkuesarjoissa kaikilla joukkueen jäsenillä on oma kilpailunumero. Kilpailunumeroa kannetaan näkyvillä koko kilpailun ajan siten, että se näkyy esteettä eteenpäin. Kilpailunumerot ja niiden kiinnittämiseen varatut hakaneulat ovat kilpailijoiden itse noudettavissa kilpailutoimiston vieressä olevasta telineestä.

Kilpailunumeroita ja hakaneuloja ei tarvitse palauttaa kilpailun jälkeen.

9. KILPAILUMAASTO

Kilpailu käydään Raision kaupungin keskustan lähimaastoissa. Tarkempi maastokuvaus ratamestarin lausunnossa >>.

10. VAROMÄÄRÄYKSET, KIELLETYT ALUEET JA VAKUUTUKSET

Kilpailu käydään kaupunkiympäristössä. Kilpailureitti sisältää runsaasti katujen ylityksiä. Katujen ylityksissä ei ole opastuksia järjestäjien toimesta, joten ylityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kilpailijoiden on noudatettava liikennesääntöjä. Kilpailijoita muistutetaan, että kadut/ajoradat on tehty ajoneuvoja, ei suunnistajia varten.

Kilpailualuetta halkovan Rauman moottoritien (8-tie) ja Turun Ohikulkutien ylitys/alitus on sallitttu ainoastaan karttaan merkityistä ylikulkusilloista tai alikulkutunneleista. Kummankin tien pientareella kulku on kielletty. Kyseisten teiden vieressä niiden suuntaisesti kulkevien kevyen liikeenteen väyliä saa käyttää.

Kilpailurastit 105, 163 ja 164 sijaitsevat valtateiden/katujen alittavissa alikulkutunneleissa tai ylittävissä ylikulkusilloissa. Näiden rastien kohdilta valtatie/katu on sallittua alittaa/ylittää, vaikka alitus-/ylityskohtaa ei erikseen ole luettavuuden säilyttämiseksi ratamerkinnöillä karttaan merkitty.

Peltojen kuvauksessa on käytetty vuonna 2017 ja sitä ennen käytössä ollutta kuvaustapaa. Kaikki pistepellot ovat kiellettyjä alueita, vaikka niitä ei erikseen ole peitetty vuoden 2018 uusien kuvausohjeiden mukaisilla kielletyn alueen merkinnöillä. Syynä on kartalla olevien peltoalueiden runsaus. Nyt käytössä oleva vanha kuvaustapa parantaa kartan luettavuutta.

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita eikä vastaa kilpailijoille aiheutuneista tapaturmista eikä kilpailijoiden aiheuttamista vahingoista. Kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus. Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on partiovakuutus voimassa.

11. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT

Rogainingkartta 1:20 000 (jatkossa: Kilpailukartta) vuodelta 2018. Kolmelta alueelta on käytössä rogaining-kartan suurennokset mittakaavassa 1:6000 (2 kpl) ja 1:3000 (1 kpl).

Suurennokset koostuvat kolmesta erillisestä alueesta, jotka on kaikki tulostettu samalle A4-arkille. Tilateknisistä syistä suurennosten alueet on suunnattu paperiarkin reunoista ja toisistaan poikkeavasti. Pohjoissuunta käy ilmi karttapohjassa olevista pohjois-eteläsuunnassa kulkevista suuntaviivoista sekä kartoissa mahdollisesti olevista teksteistä, jotka ovat kaikissa kartoissa pohjois-eteläsuunnassa. Karttasuurennosten kattamat alueet on merkitty Kilpailukarttaan vihreällä katkoviivalla. Kartat ovat samassa muovikotelossa vastakkain käännettynä siten, että Kilpailukartta näkyy kotelon toiselta ja karttasuurennokset toiselta puolelta. Muovikotelo on toiselta lyhyeltä sivulta avoin, eli kartat saa halutessaan ulos kotelosta.

Rastit on piirretty karttaan violetilla värillä. Rastit on merkitty ympyröin ja niiden vieressä olevin rastikoodinumeroin. Rastit saa hakea haluamassaan järjestyksessä.

Ne rastit, jotka sijaitsevat karttasuurennosten rajaamilla alueilla, on piirretty ainoastaan kyseiseen karttasuurennokseen. Muut rastit on piirretty Kilpailukarttaan.

Joukkuesarjoissa kaikki joukkueen jäsenet saavat oman karttaparin.

Lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksessa lähekkäin, joten lähtö ja maalimerkinnät ovat Kilpailukartassa osittain päällekkäisiä. Lähtö on merkitty sekä Kilpailukarttaan että karttasuurennokseen lähtökolmiolla. Maali on merkitty sekä Kilpailukarttaan että karttasuurennokseen kaksoisympyrällä.

Rastin 154 itäpuolella kulkee pohjois-eteläsuunnassa kielletyn alueen läpi sallittu tie. Ratamerkinnöissä rastiympyrän kaari on jäänyt leikkaamatta auki kyseisestä kohdasta, jolloin rastiympyrä peittää kyseisen tien. Rastia pohjoissuunnasta lähestyttäessä kartasta ei voi päätellä, pääseekö tietä pitkin läpi vai päättyykö tie kielletyn alueen keskelle. Jatkumista ei voi päätellä, koska tie lopulta päättyy T-risteykseen, eikä jatku enää rastiympyrän toisella puolella. Koska tieto läpikulkevasta tiestä saattaa olla oleellinen reitinsuunnittelun kannalta erityisesti rastia pohjoissuunasta lähestyttäessä, tiedotetaan asia täten joukkueille myös näin etukäteen.

12. RASTINMÄÄRITTEET

Kuvalliset rastinmääritteet on painettu Kilpailukarttaan. Kilpailukarttaan on painettu myös kaikkien karttasuurennoksissa olevien rastien määritteet. Rastinmääritteitä ei ole saatavilla irrallisena.

13. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU

Rastit on pisteytetty eri arvoisesti. Kustakin rastista saa pisteitä välillä 1 - 10 p. Rastikoodin viimeinen numero kertoo rastin pistemäärän. Jos rastikoodin viimeinen numero on nolla, rastista saa täydet 10 pistettä. Esimerkkejä: Rastikoodi 65 -> 5 pistettä. Rastikoodi 80 -> 10 pistettä. Rastikoodi 152 -> 2 pistettä.

Rasti 76 on triplausrasti. Rastilla voi käydä leimaamassa kolme kertaa ja jokaisesta leimauksesta saa rastikoodin mukaiset pisteet. Kunkin leimauksen välissä tulee käydä leimaamassa vähintään yksi toinen rasti.

Eniten pisteitä määräajassa kerännyt on kilpailun (sarjan) voittaja. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää suoritusaika.

Myöhässä maaliin tulevien joukkueiden kokonaispisteistä vähennetään 2 pistettä kutakin alkavaa myöhästymisminuuttia kohden.

14. JUOMARASTI

Juomarastina toimii rasti nro 173. Juomarastilla on tarjolla sekamehua ja vettä. Myös omien juomapussien/-säiliöiden täydennys juomarastilla on sallittua. Muistakaa leimata myös juomarastilla!

Kilpailukeskuksen maalissa sijaitsevassa juomapisteessä voi käydä myös kilpailun aikana (aukeaa klo 18.30). Kilpailukeskuksen juomapiste ei ole kilpailurasti.

15. EMIT-LEIMAUS

Kilpailussa käytetään sähköistä Emit-leimausjärjestelmää. Niille, jotka eivät ole ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaneet omaavansa Emit-korttia, on varattu lainakortti. Laina-emitkortit ovat kuitattavissa henkilökohtaisesti kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina.

Kilpailussa ei käytetä pahvisia Emit-tarkistusliuskoja. Mikäli joukkueen Emit-kortti ei toimi, joukkue ei saa tulosta.

Joukkue on itse vastuussa siitä, että joukkueella on toimintakuntoinen, lähtöluettelossa mainitun numeron mukainen Emit-kortti. Virheellinen numero on muutettava kilpailutoimistossa ennen kilpailun alkua. Emit-numeroa ei tarkisteta järjestäjien toimesta lähdössä. Emit-kortin toimivuuden voi testata Emit-nollauspisteessä. Vilkkuva merkkivalo leimattaessa osoittaa kortin olevan kunnossa. Emit-kortteja tarvitaan vain yksi kortti per joukkue.

Rasteilla käynti kontrolloidaan asettamalla Emit-kortti rasteilla olevaan oranssiin leimasimeen.

Joukkueiden ei kannata leimata uudestaan rastilla, jolla ovat jo kertaalleen käyneet (poislukien triplausrasti nro 76). Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla Emit-kortin täyttyminen ja loppuleimojen kirjaamatta jääminen. Tuloslaskenta sinänsä selviää tuplaleimoista, mutta Emit-kortin täyttymistä ei tuloslaskentakaan enää voi pelastaa.

Maaliintulon jälkeen Emit-kortit käydään purkamassa tulostoimistossa. Lainatut Emit-kortit on palautettava maaliintulon ja leimantarkistuksen jälkeen kilpailutoimistoon, kuitenkin viimeistään kilpailupäivänä klo 21.00. Palauttamattomasta kortista peritään 69 e.

16. LÄHTÖ

Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailunumerot tulee noutaa kilpailutoimistossa olevasta telineestä ennen lähtöön siirtymistä.

Lähdön toiminta:

Joukkueet siirtyvät erikseen rajatulle lähdön odotusalueelle Emit-nollauspisteen kautta klo 17.30 alkaen. Joukkueet ryhmittäytyvät varsinaisen, erikseen rajatun lähtöalueen ympärille klo 17.45 mennessä. Klo 17.45 joukkueet päästetään varsinaiselle lähtöalueelle, josta joukkue ottaa itselleen kilpailukartat. Lähdön odotusalueelle ja varsinaiselle lähtöalueelle päästetään ainoastaan kilpailunumerolla varustettuja joukkueita. Kaikkien sarjojen kartat ovat samanlaisia, eli joukkue voi ottaa minkä tahansa vapaan kartan/kartat.

Joukkueella on 15 minuuttia aikaa suunnitella oma reittinsä. 15 minuutin suunnitteluajan kuluessa joukkue ei saa poistua varsinaiselta, rajatulta lähtöalueelta. Pakottavan tarpeen vaatiessa (esim. WC-hätä,) joukkueen yksi jäsen kerrallaan saa järjestäjältä siihen luvan saatuaan poistua lähtöalueelta, mutta poissaolon ajaksi joukkueen on luovutettava kilpailukorttinsa ja kaikki kilpailukarttansa järjestäjille.

Lähtölaukaus tapahtuu klo 18.00, jonka jälkeen joukkueet ovat vapaita poistumaan maastoon.

Lähtö videoidaan ja varaslähdön ottaneita joukkueita rangaistaan tuomarineuvoston erillisen päätöksen mukaisesti.

Mikäli joukkue myöhästyy lähdöstä, joukkue saa lähteä maastoon, mutta myöhästynyttä aikaa ei hyvitetä loppuajassa. Lähtö puretaan ja Emit-nollauspiste siirretään välittömästi lähdön tapahduttua kilpailutoimistoon. Jos joukkueen myöhästyminen on muutamaa minuuttia suurempi, tapahtuu joukkueen Emit-kortin nollaus ja lähtö kilpailutoimistosta.

17. KUUMA RYHMÄ

Kilpailussa on edellisien vuosien tapaan käytössä ns. kuuma ryhmä.

Kuumaan ryhmään on valittu yhteensä 15 kilpailijaa/joukkuetta, joista 10 viime vuoden kisassa saavutetun pistemäärän perusteella sekä 5 muilla erikseen mainituilla perusteilla. Kuuman ryhmän kilpailijat erottaa muista kilpailijoista keltaisesta kilpailunumerosta. Mahdollisesti myöhemmin jälki-ilmoittautuvia kilpailijoita ei enää sijoiteta kuumaan ryhmään.

Kuuman ryhmän kilpailijat päästetään siirtymään karttaämpäreiden viereen klo 17.44, mutta hekin saavat ottaa kartat vasta klo 17.45. Kuuman ryhmän kilpailijat voivat valita lähtöpaikkansa vapaasti varsinaisen lähtöalueen ulkokehälle erikseen sinisellä köydellä rajatulta 3 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä.
 
Nro  Nimi       Seura        Valintaperuste 

1. Ilmarinen Markus  HiKi         Viime vuoden pistemäärä
2. Putkuri Tommi,   TuMe         Viime vuoden pistemäärä
  Luoto Mika  
3. Holmroos Joni    TSK         Viime vuoden pistemäärä
4. Lehtonen Jukka   TuNMKY        Viime vuoden pistemäärä
5. Virtanen Matti   Vahdon Tuisku    Viime vuoden pistemäärä 
6. Nurminen Mikko,   Takalaiton      Viime vuoden pistemäärä 
  Peltola Matti
7. Tuokko Esa,     NaSu         Viime vuoden pistemäärä 
  Virtanen Kari
8. Perasto Riikka   Turku        Viime vuoden pistemäärä 
9. Heino Mikko     Koroisten Ritarit  Viime vuoden pistemäärä 
10. Saarinen Villiam  Turun Sinikotkat   Viime vuoden pistemäärä 
11. Karhunen Antti,  TuMe         TRS 2016, JH/1.
  Kääriäinen Sami
12. Seppä Janne    Hal Bro       TRS, Hall Of Fame/5.
13. Palo Ari	    TuMe         Järjestäjien villi kortti 
14. Lainema Timo    TuMe         Järjestäjien villi kortti
15. Viikari Pekka   TuNMKY        Järjestäjien villi kortti


18. MAALI

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Maaliin ei ole viitoitusta. Kilpailuaika katkeaa maalissa suoritettavaan maalileimaukseen. Maalileimauksen suorittavan joukkueen jäsenen tulee saapua maaliin oman joukkueensa viimeisenä. Puuttuva maalileima johtaa joukkueen hylkäämiseen. Joukkue saa pitää karttansa maaliintulon jälkeen.

Maaliintulon jälkeen joukkue käy purkamassa Emit-korttinsa tulostoimiston Emit-purkupisteessä, johon on viitoitus/opastus maalista. Emit-purun yhteydessä joukkue saa toimitsijalta rastikohtaisen piste-erittelytulosteen. Mikäli leimauksissa on epäselvyyksiä, joukkue ohjataan jatkoselvitykseen.

Koska suurin osa joukkueista saapuu maaliin hyvin lyhyen ajan sisällä, Emit-purussa kannattaa varautua jonotukseen.

Keskeyttänyt joukkue juoksee normaalisti maaliin ja ilmoittaa keskeytyksestä Emit-kortin purkupisteessä.

Maalissa on Emit-purkujonon yhteydessä mehutarjoilu, jossa on tarjolla sekamehua ja vettä.

19. KANGASMERKIT

Ne kilpailijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Turku Rogaining -kangasmerkkiä, voivat käydä kuittaamassa itselleen merkin kilpailutoimistossa sen aukioloaikana. Merkki on henkilökohtainen ja sen saa vain yhden kerran.

20. PESEYTYMIS- JA WC-TILAT

Kilpailijoille on varattu peseytymismahdollisuus (suihku) liikuntakeskuksen peseytymistiloissa. Pukeutumis- ja peseytymistilat on erikseen miehille ja naisille. Pukeutumistilojen yhteydessä on WC-tilat. Varustekassit voi omalla vastuulla jättää pukeutumistiloihin. Pukeutumis- ja peseytymistiloista pitää poistua klo 21.00 mennessä.

21. TULOKSET

Alustavat tulokset pyritään julkaisemaan tulostaululla sen jälkeen, kun Emit-lukujono on purettu. Lopulliset tulokset ovat nähtävillä niiden valmistuttua kilpailun www-sivuilla osoitteessa http://www.ivk.fi/rogaining/

22. PALKINNOT

Avoimessa kilpailussa ei jaeta sarjakohtaisia palkintoja. Kaikkien osallistuneiden kilpailijoiden kesken arvotaan seuraavat palkinnot:
 • Garmin Forerunner 35 urheilukello, 2 kpl
 • Flow Park -seikkailupuiston pääsylippu, 3 kpl
 • Korppolaismäen hunaja, 400 g, 3 kpl

Paras Seura –kilpailun voittaja pyritään julkaisemaan palkintojen arvonnan yhteydessä. Parhaalle seuralle luovutetaan kiertopalkintopokaali. Pokaali jää kilpailuiltana vielä järjestäjille voittajaseuran nimen kaiverruttamista varten. Paras Seura –kilpailun mahdollisten voittajasuosikkiseurojen jäseniä pyydetään mahdollisuuksien mukaan jäämään kilpailukeskukseen palkintojenjaon ajaksi yhteisvalokuvausta varten.

Arvontapalkinnot arvotaan kilpailutoimistossa klo 20.30.

Suomen Partiolaiset ry:n rogaining-mestaruuskilpailujen joukkuekohtaiset plakaatit kunkin sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan kilpailukeskuksessa välittömästi arvontapalkintojen arpomisen jälkeen. Partiopiirien välisen kilpailun kiertopalkinto luovutetaan voittajapiirin edustajalle.

23. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS

Kilpailijoita tullaan valokuvaamaan järjestäjien toimesta kilpailun aikana ja valokuvia tullaan julkaisemaan kilpailun www-ja facebooksivuilla siten, että henkilöt ovat kuvista tunnistettavissa. Kuvien yhteydessä saatetaan julkaista myös kilpailijan nimi ja kilpailijan edustama seura. Kuvia luovutetaan myös lehdistön käyttöön ja kuvia voidaan käyttää tulevien kisojen markkinointimateriaaleissa. Mikäli kilpailija ei halua, että hänen kuviaan julkaistaan, tulee asiasta ilmoittaa etukäteen sähköpostitse osoitteeseen rogaining@ivk.fi tai kilpailupäivänä kilpailutoimistoon klo 17.30 mennessä.

24. KANTTIINI

Kilpailukeskuksessa on maksullinen kanttiini, jonka valikoimista löytyy mm:
 • Kahvia ja teetä
 • Suolaista ja makeaa
 • Grillimakkaraa kisan jälkeen
Kanttiinissa on mahdollista maksaa käteisen lisäksi myös pankkikortilla. Lämmin kisalounas tarjotaan kilpailun jälkeen niille, jotka ovat tilanneet ja maksaneet sen ilmoittautumisen yhteydessä.

25. SUUNNISTAJAN KAUPPA

Suunnistajan kauppa on mukana tämän vuoden kisassa. Suunnistajan kaupan tuotteita on myynnissä kilpailukeskuksessa kaupan omassa myyntipisteessä.

26. MAJOITUS

Kilpailukeskuksessa ei ole järjestetty majoitusmahdollisuutta pitkämatkalaisille. Turun lähistöllä voi majoittua ilmaiseksi maastossa Jokamiehen oikeuksien nojalla esimerkiksi Kuhankuonon retkeilyalueella, www.kuhankuono.fi . Maksullista eritasoista majoitustarjontaa Turun kaupunkialueelta löytyy runsaasti, tarkempia tietoja visitturku.fi.

27. LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi kilpailun aikana tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen järjestelysihteeriltä gsm 044-575 9223, rogaining@ivk.fi

Liitteet: