Peltojen kuvaus kisakartassa

Peltojen kuvauksessa on kisakartassa käytetty vuonna 2017 ja sitä ennen suunnistuskartoissa käytössä ollutta kuvaustapaa. Kaikki pistepellot ovat kiellettyjä alueita, vaikka niitä ei erikseen ole peitetty vuoden 2018 uusien kuvausohjeiden mukaisilla kielletyn alueen merkinnöillä. Syynä on kartalla olevien peltoalueiden runsaus. Nyt käytössä oleva vanha kuvaustapa parantaa kartan luettavuutta.