Tule mukaan!

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus seitsemän vuotiaille ja sitä vanhemmille, ja mukaan voit tulla mihin aikaan vuodesta tahansa. Lippukunnan päätoimipisteenä toimii Ilpoisten kolo, mutta lippukunnalla on viikkotoimintaa myös Kaarinan Piispanristillä, Poikluoman seurakuntatalolla.

No mitä partio sitten maksaa?

Lippukunnassamme peritään liittymisvaiheessa 15 euron liittymismaksu, joka kattaa partiohuivin sekä ensimmäisen suorituskirjan. Johtajaikäisten liittymismaksu on 10 euroa, joka kattaa partiohuivin.  Sen lisäksi jäsenet maksavat noin 60 euroa vuodessa Suomen Partiolaisten jäsenmaksua.

Tämän lisäksi partiossa maksaa retket ja leirit. Leirien hinnat vaihtelevat, mutta viikonloppuretket maksavat pääasiassa 25 euroa / retki

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ohjelmajohtajaan tai lippukunnanjohtajaan.

Voit myös jättää meille jäsenhakemuksen

Lippukunnanjohtaja Samuli Laine p. 044 575 9223 lpkj@ivk.fi

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.  Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, anomus tulee kuitenkin tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID)

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja.  Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla.

Lisätietoja jäsenmaksuvapaudesta lippukunnanjohtajalta.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7-17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi