Turku Rogaining Sprint 2013

  Etusivu
Säännöt
Kilpailukutsu
Kilpailuohje
Sijainti
Ratamestarin lausunto
Ilmoittautuminen
Tulokset
Haastekilpailu
Paras seura -kilpailu
Galleria
UKK
Järjestäjät
Yhteystiedot

Arkisto 2009-2013:
Artikkelit
Kilpailualueet
Tulokset
Tilastot
 
Yhteistyössä:

Garmin

Intersport Skanssi

Lounacom

L-SP

©2013 IVK

 
Päivityshistoria:

22.05. Päivitetty ilmoittautuneiden lukumäärät
20.05. Päivitetty tuomarineuvoston kokoonpano


Turku Rogaining Sprint
27.5.2013

Alustava kilpailuohje

Lopullinen kilpailuohje nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla

 1. YLEISTÄ
 2. PÄÄTOIMIHENKILÖT
 3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU
 4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO
 5. PYSÄKÖINTI
 6. KIELLETYT ALUEET
 7. ENSIAPU
 8. KILPAILUNUMEROT
 9. KILPAILUMAASTO
 10. VAROMÄÄRÄYKSET JA VAKUUTUKSET
 11. LÄHDÖN REITINVALINTOJEN ERITYISMÄÄRÄYKSET
 12. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT
 13. RASTIMÄÄRITTEET
 14. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU
 15. JUOMARASTI
 16. EMIT-LEIMAUS
 17. LÄHTÖ
 18. KUUMA RYHMÄ
 19. MAALI
 20. PESEYTYMIS- JA WC-TILAT
 21. TULOKSET
 22. PALKINNOT
 23. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS
 24. LÖYTÖTAVARAT
Mitä tässä ohjeessa puhutaan joukkueesta, koskee myös henkilökohtaisten sarjojen yksittäisiä kilpailijoita.

1. YLEISTÄ

Kilpailuun on ilmoittautunut 213 kilpailijaa. Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailee 89 kilpailijaa, parisarjoissa 50 paria ja joukkuesarjoissa 7 joukkuetta.

2. PÄÄTOIMIHENKILÖT

Kilpailunjohtaja ja ratamestari  Juha Nappu, gsm 040-500 5522, 
                       rogaining@ivk.fi 
Järjestelysihteeri        Jenna Viherlaakso, rogaining@ivk.fi
Lähtö- ja maalivastaava      Teppo Laine
Tulostoimiston päällikkö     Hannu Arki (TuMe)

Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja      Juha Nappu    Kilpailunjohtaja
L-SP:n edustaja     Emmi Keränen   L-SP:n kilpailujaosto
Kilpailijoiden edustaja Jukka Lehtonen  Turun NMKY

3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU

Maanantai 27.5.2013

 • 17.00 Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto aukeaa
 • 17.00 Peseytymis-, pukeutumis- ja WC-tilat kilpailijoiden käytössä
 • 17.15 Emit-korttien nollaus alkaa
 • 17.45 Karttojen jako ja reittisuunnittelu alkaa
 • 18.00 Lähtölaukaus
 • 18.15 Juomarasti aukeaa
 • 18.30 Maali aukeaa
 • 18.30 Kilpailukeskuksessa sijaitseva juomapiste aukeaa
 • 19.45 Juomarasti suljetaan (leimasin ja rastilippu jää rastille).
 • 20.00 Kilpailuaika päättyy
 • 20.20 Arvontapalkintojen arvonta kilpailutoimistossa
 • 20.30 Maali suljetaan
 • 20.45 Peseytymis-/pukeutumistilat suljetaan
 • 21.30 Kilpailukeskus suljetaan

4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO

Kilpailukeskuksena toimii Pansion koulu, Pernontie 29, 20240 Turku. Ajo-ohjeet ja sijaintikartta kilpailun www-sivujen ”Sijainti” -sivulla.

Kilpailutoimiston puhelinnumero on 044-575 9223. Numero on käytössä vain kilpailupäivänä klo 09.00-22.00, muina aikoina yhteydenotot suoraan kilpailunjohtajaan.

Mikäli joukkueen ilmoittautumistiedoissa ei ole tapahtunut muutosta, joukkueen ei tarvitse ilmoittautua kilpailutoimistossa saapuessaan kilpailukeskukseen.

Kilpailutoimistossa on arvotavarasäilytys. Arvotavarat luovutetaan takaisin kilpailijoille kilpailunumeroa vastaan.

Varustekassit voi halutessaan jättää kilpailutoimistoon niille erikseen varatulle alueelle.

5. PYSÄKÖINTI

Autojen pysäköinti tapahtuu Pansion kisapuiston urheilukentällä liikenteenohjaajien opastuksen mukaisesti. Matkaa pysäköinnistä kilpailukeskukseen max. 150 metriä.

6. KIELLETYT ALUEET

Kilpailijat voivat liikkua ja verrytellä koulun piha-alueella, pysäköinnin ja koulun välisellä alueella, sekä Pernontien suuntaisesti kulkevalla kävelytiellä. Muualla verryttely ja liikkuminen muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana on kielletty,

7. ENSIAPU

Kilpailutoimistossa on saatavilla perus-ensiaputarvikkeita (nyrjähdykset, hiertymät, naarmut) itsehoitoa varten.

Turun alueen terveyskeskuspäivystys toimii T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku, puh. 02 313 8800. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.

Mikäli suunnistaja vammautuu maastossa ja tarvitsee kuljetusta, kuljetuksen jatkohoitoon voi tilata kilpailutoimistosta, gsm 044-575 9223.

8. KILPAILUNUMEROT

Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita. Pari- ja joukkuesarjoissa kaikilla joukkueen jäsenillä on oma kilpailunumero. Kilpailunumeroa kannetaan näkyvillä koko kilpailun ajan siten, että se näkyy esteettä eteenpäin. Kilpailunumerot ja niiden kiinnittämiseen varatut hakaneulat ovat kilpailijoiden itse noudettavissa kilpailutoimiston vieressä olevasta telineestä.

Kilpailunumeroita ja hakaneuloja ei tarvitse palauttaa kilpailun jälkeen.

9. KILPAILUMAASTO

Maasto on tyypillistä laitakaupungin lähiömaastoa. Metsäalueet ovat pääosin verrattain pieniä ja rikkonaisia. Tarkempi maastokuvaus ratamestarin lausunnossa.

10. VAROMÄÄRÄYKSET JA VAKUUTUKSET

Kilpailu käydään kaupunkiympäristössä. Kilpailureitti sisältää runsaasti katujen ja reitinvalinnoista riippuen myös rautateiden ylityksiä. Katujen ja rautateiden ylityksissä ei ole opastuksia järjestäjien toimesta, joten ylityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kilpailijoiden on noudatettava liikennesääntöjä. Kilpailijoita muistutetaan, että kadut/ajoradat on tehty ajoneuvoja, ei suunnistajia varten.

Peruskartassa oleva eteläisempi junaraide on telakalle menevä pistoraide. Sen ylitys kohtisuoraan on sallittua riittävää varovaisuutta noudattaen mistä tahansa kohtaa, jossa näkyvyys molempiin suuntiin on riittävän hyvä. Pohjoisempi junarata on säännöllisessä tavarankuljetuskäytössä oleva Naantalin/Raision/Uudenkaupungin rata, jonka ylitys on sallittu ainoastaan virallisista ylityskohdista radan ylittäviä teitä ja polkuja pitkin. Junarataa ei ole karttaan erikseen merkitty kielletyn alueen merkinnällä, koska junarataa pitkin kulku on sekä suunnistuksen lajisääntöjen että terveen järjen perusteella kielletty.

Kilpailualuetta Itä-Länsisuunnassa halkovan Naantalintien ylitys on sallittu ainoastaan karttaan merkittyjä ylitys-/alituskohtia käyttäen. Tie on merkitty kilpailukarttoihin kielletyn alueen merkinnällä.

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta kilpailijoita eikä vastaa kilpailijoille aiheutuneista tapaturmista eikä kilpailijoiden aiheuttamista vahingoista. Kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus. Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on partiovakuutus voimassa.

12. LÄHDÖN REITINVALINTOJEN ERITYISMÄÄRÄYKSET

Niiden joukkueiden, jotka suuntaavat lähdöstä etelään/lounaaseen Pernontien eteläpuolelle, tulee alittaa Pernontie alikulkutunnelin kautta (sama alikulkutunneli, jota pitkin saavutaan pysäköinnistä kisakeskukseen). Pernontien ylitys koulun kohdalta on kielletty.

Vastaava määräys alikulkutunnelin käyttämisestä ja Pernontien ylityskiellosta koskee kaikkia joukkueita, jotka saapuvat maaliin etelästä Pernontien eteläpuolelta.

12. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT

Suunnistuskartta 1:10 000, käyräväli 2,5 m, vuodelta 2010 sekä peruskartta 1:20 000, käyräväli 5 m, vuodelta 2011. Kummankin kartan koko A4. Suunnistuskartta koostuu kahdesta erillisestä alueesta. Suunnistuskartan kattamat alueet on rajattu peruskarttaan yhtenäisellä punaisella viivalla. Kartat ovat samassa muovikotelossa vastakkain käännettynä siten, että suunnistuskartta näkyy kotelon toiselta ja peruskartta toiselta puolelta. Muovikotelo on toiselta lyhyeltä sivulta avoin, eli kartat saa halutessaan ulos kotelosta.

Rastit on piirretty karttaan violetilla värillä. Rastit on merkitty ympyröin ja niiden vieressä olevin rastikoodinumeroin. Rastit saa hakea haluamassaan järjestyksessä.

Suunnistuskartassa kielletyt pellot on merkitty mustilla pisteillä (ns. pistepelto). Viljellyt pellot ovat aina kiellettyjä merkintätavasta riippumatta.

Parisarjassa kumpikin kilpailija saa oman, keskenään samanlaisen karttaparin. Joukkuesarjoissa joukkue saa kaksi keskenään samanlaista karttaparia.

Ne rastit, jotka sijaitsevat suunnistuskartan rajaamalla alueella, on piirretty ainoastaan suunnistuskarttaan. Muut rastit on piirretty peruskarttaan.

Lähtö ja maali sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan, joten lähtö ja maalimerkinnät ovat osittain päällekkäisiä. Lähtö on merkitty suunnistuskarttaan kolmiolla ja maali kaksoisympyrällä.

13. RASTINMÄÄRITTEET

Kuvalliset rastinmääritteet on painettu peruskarttaan. Peruskarttaan on painettu myös kaikkien suunnistuskartassa olevien rastien määritteet.

14. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU

Rastit on pisteytetty eri arvoisesti. Kustakin rastista saa pisteitä välillä 1 - 10 p. Rastikoodin viimeinen numero kertoo rastin pistemäärän. Jos rastikoodin viimeinen numero on nolla, rastista saa täydet 10 pistettä. Esimerkkejä: Rastikoodi 65 -> 5 pistettä. Rastikoodi 80 -> 10 pistettä. Rastikoodi 152 -> 2 pistettä.

Eniten pisteitä määräajassa kerännyt on kilpailun (sarjan) voittaja. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää suoritusaika.

Myöhässä maaliin tulevien joukkueiden kokonaispisteistä vähennetään 2 pistettä kutakin alkavaa myöhästymisminuuttia kohden.

15. JUOMARASTI

Juomarastina toimii rasti nro 170. Juomarastilla on tarjolla sekamehua ja vettä. Myös omien juomapussien/-säiliöiden täydennys juomarastilla on sallittua. Muistakaa leimata myös juomarastilla!

Kilpailukeskuksessa sijaitsevassa juomapisteessä voi käydä myös kilpailun aikana (aukeaa klo 18.30). Kilpailukeskuksen juomapiste ei ole kilpailurasti.

16. EMIT-LEIMAUS

Kilpailussa käytetään sähköistä Emit-leimausjärjestelmää. Niille, jotka eivät ole ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaneet omaavansa Emit-korttia, on varattu lainakortti. Laina-emitkortit ovat kuitattavissa henkilökohtaisesti kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina.

Kilpailussa ei käytetä pahvisia Emit-tarkistusliuskoja. Mikäli kilpailijan Emit-kortti ei toimi, kilpailija ei saa tulosta.

Joukkue on itse vastuussa siitä, että joukkueella on toimintakuntoinen, lähtöluettelossa mainitun numeron mukainen Emit-kortti. Virheellinen numero on muutettava kilpailutoimistossa ennen kilpailun alkua. Emit-numeroa ei tarkisteta järjestäjien toimesta lähdössä. Emit-kortin toimivuuden voi testata Emit-nollauspisteessä. Vilkkuva merkkivalo leimattaessa osoittaa kortin olevan kunnossa.

Lainakorttia käyttävillä on lähtöluettelossa Emit-numeron jälkeen ”L” -kirjain.

Rasteilla käynti kontrolloidaan asettamalla Emit-kortti rasteilla olevaan oranssiin leimasimeen.

Joukkueiden ei kannata leimata uudestaan rastilla, jolla ovat jo kertaalleen käyneet. Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla Emit-kortin täyttyminen ja loppuleimojen kirjaamatta jääminen. Tuloslaskenta sinänsä selviää tuplaleimoista, mutta Emit-kortin täyttymistä ei tuloslaskentakaan enää voi pelastaa.

Maaliintulon jälkeen Emit-kortit käydään purkamassa tulostoimistossa. Lainatut Emit-kortit on palautettava maaliintulon ja leimantarkistuksen jälkeen kilpailutoimistoon, kuitenkin viimeistään kilpailupäivänä klo 21.00. Palauttamattomasta kortista peritään 60 e.

17. LÄHTÖ

Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailunumerot tulee noutaa kilpailutoimistossa olevasta telineestä ennen lähtöön siirtymistä.

Lähdön toiminta:

Kilpailijat siirtyvät erikseen rajatulle lähdön odotusalueelle Emit-nollauspisteen kautta klo 17.15 alkaen. Joukkueet ryhmittäytyvät varsinaisen, erikseen rajatun lähtöalueen ympärille klo 17.45 mennessä. Klo 17.45 joukkueet päästetään varsinaiselle lähtöalueelle, josta joukkue ottaa itselleen kilpailukartat. Lähdön odotusalueelle ja varsinaiselle lähtöalueelle päästetään ainoastaan kilpailunumerolla varustettuja joukkueita. Kaikkien sarjojen kartat ovat samanlaisia, eli joukkue voi ottaa minkä tahansa vapaan kartan/kartat.

Joukkueella on 15 minuuttia aikaa suunnitella oma reittinsä. 15 minuutin suunnitteluajan kuluessa joukkue ei saa poistua varsinaiselta, rajatulta lähtöalueelta. Pakottavan tarpeen vaatiessa (esim. WC-hätä,) joukkueen yksi jäsen kerrallaan saa järjestäjältä siihen luvan saatuaan poistua lähtöalueelta, mutta poissaolon ajaksi joukkueen on luovutettava kilpailukorttinsa ja kaikki kilpailukarttansa järjestäjille.

Lähtölaukaus tapahtuu klo 18.00, jonka jälkeen joukkueet ovat vapaita poistumaan maastoon.

Lähtö videoidaan ja varaslähdön ottaneita joukkueita rangaistaan tuomarineuvoston erillisen päätöksen mukaisesti.

Mikäli joukkue myöhästyy lähdöstä, joukkue saa lähteä maastoon, mutta myöhästynyttä aikaa ei hyvitetä loppuajassa. Lähtö puretaan ja Emit-nollauspiste siirretään välittömästi lähdön tapahduttua kilpailutoimistoon. Jos joukkueen myöhästyminen on muutamaa minuuttia suurempi, tapahtuu joukkueen Emit-kortin nollaus ja lähtö kilpailutoimistosta.

18. KUUMA RYHMÄ

Kilpailussa on edellisien vuoden tapaan käytössä ns. kuuma ryhmä.

Kuumaan ryhmään on valittu yhteensä 15 kilpailijaa/joukkuetta, joista 10 viime vuoden kisassa saavutetun pistemäärän perusteella sekä 5 muilla erikseen mainituilla perusteilla.

Mahdollisesti myöhemmin kilpailuun vielä jälki-ilmoittautuvia henkilöitä ei enää sijoiteta kuumaan ryhmään.

Kuuman ryhmän kilpailijat voivat valita lähtöpaikkansa vapaasti varsinaisen lähtöalueen ulkokehälle erikseen sinisellä köydellä rajatulta 3 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä.

Kuuma ryhmä:
Nro  Nimi      Seura    Valintaperuste

1  Mattila Tomi   AngA    Viime vuoden pistemäärä
2  Paukkunen Petri  MS Parma  Viime vuoden pistemäärä
3  Järvensivu Tapio TuMe    Viime vuoden pistemäärä
4  Heino Mikko    KorRit   Viime vuoden pistemäärä
5  
6  Lehtonen Jukka  TuNMKY   Viime vuoden pistemäärä
7  Knuuti Antti   TuMe    Viime vuoden pistemäärä
8  Ilmarinen Markus HiKi    Viime vuoden pistemäärä
9  Holmroos Joni   TSK     Viime vuoden pistemäärä
10 Nummela Antti   LEK     Viime vuoden pistemäärä
11 Salo Markus    PunKu    Vuoden 2010 voittaja
12 Talvinen Arto   MS Parma  SM-erikoispitkien H18-sarjan
                 suomenmestari 2013 
13 Kääriäinen Sami  TuMe    TRS, Hall of Fame 2009-2012/3. 
14 Karttila Jussi  LEK     Järjestäjien villi kortti
15 Liimatainen Anni TuS     D-sarjojen kiintiöpaikka, 
                 viime vuoden pistemäärä 

19. MAALI

Maaliin ei ole viitoitusta. Kilpailuaika katkeaa maalissa suoritettavaan maalileimaukseen. Maalileimauksen suorittavan joukkueen jäsenen tulee saapua maaliin oman joukkueensa viimeisenä. Puuttuva maalileima johtaa joukkueen hylkäämiseen. Joukkue saa pitää karttansa maaliintulon jälkeen.

Maaliintulon jälkeen joukkue käy purkamassa Emit-korttinsa tulostoimiston Emit-purkupisteessä, johon on viitoitus /opastus maalista. Emit-purun yhteydessä joukkue saa toimitsijalta rastikohtaisen piste-erittelytulosteen. Mikäli leimauksissa on epäselvyyksiä, joukkue ohjataan jatkoselvitykseen.

Koska suurin osa joukkueista saapuu maaliin hyvin lyhyen ajan sisällä, Emit-purussa kannattaa varautua jonotukseen.

Keskeyttänyt joukkue juoksee normaalisti maaliin ja ilmoittaa keskeytyksestä Emit-kortin purkupisteessä.

Maalissa on Emit-purkupisteen jälkeen mehutarjoilu, jossa on tarjolla sekamehua ja vettä.

20. PESEYTYMIS- JA WC-TILAT

Kilpailijoille on varattu peseytymismahdollisuus (suihku) koulun liikuntasalin peseytymistiloissa. Pukeutumistilat on erikseen miehille ja naisille. Suihkuhuoneita on vain yksi, jota miehet ja naiset käyttävät vuorotellen porrastetusti.

Suihkuvuorot:
NAISET:  19.00-19.10   MIEHET: 19.10-19.20
     19.20-19.30        19.30-19.40
     19.40-19.50        19.50-20.00
     20.00-20.10        20.10-20.20
     20.20-20.30        20.30-20.40	
Pukeutumis- ja peseytymistiloista pitää poistua klo 20.50 mennessä.

Peseytymis-/pukeutumistilat ja WC:t lukitaan lähdön tapahduttua ja avataan ensimmäisten kilpailijoiden saavuttua maaliin. Varustekassit voi omalla vastuulla jättää pukeutumistiloihin.

Pukeutumistilojen yhteydessä on 2 WC –paikkaa ja sen vieressä sijaitsevassa erillisessä WC-tilassa (käynti ulkokautta) 4 WC-paikkaa. WC-tilat ovat yhteiset miehille ja naisille.

21. TULOKSET

Alustavat tulokset pyritään julkaisemaan tulostaululla sen jälkeen, kun Emit-lukujono on purettu. Lopulliset tulokset ovat nähtävillä niiden valmistuttua kilpailun www-sivuilla osoitteessa http://www.ivk.fi/rogaining/

22. PALKINNOT

Kilpailussa ei jaeta sarjakohtaisia palkintoja. Kaikkien henkilökohtaiseen ja parisarjoihin osallistuneiden kilpailijoiden kesken arvotaan seuraavat palkinnot:
 • Garmin Forerunner 210, 1 kpl
 • Flow Park -seikkailupuiston pääsylippuja
 • Yllätyspaketti, 3 kpl
Joukkuesarjoihin osallistuneiden joukkueiden kesken arvotaan yllätyspalkinto.

Paras Seura –kilpailun voittaja pyritään julkaisemaan palkintojenarvonnan yhteydessä. Parhaalle seuralle luovutetaan kiertopalkintopokaali. Pokaali jää kilpailuiltana vielä järjestäjille voittajaseuran nimen kaiverruttamista varten. Paras Seura –kilpailun mahdollisten voittajasuosikkiseurojen jäseniä pyydetään mahdollisuuksien mukaan jäämään kilpailukeskukseen palkintojenjaon ajaksi yhteisvalokuvausta varten.

Arvontapalkinnot arvotaan kilpailutoimistossa klo 20.20.

23. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS

Kilpailijoita tullaan valokuvaamaan järjestäjien toimesta kilpailun aikana ja valokuvia tullaan julkaisemaan kilpailun www-sivuilla siten, että henkilöt ovat kuvista tunnistettavissa. Kuvien yhteydessä saatetaan julkaista myös kilpailijan nimi ja kilpailijan edustama seura. Kuvia luovutetaan myös lehdistön käyttöön ja kuvia voidaan käyttää tulevien kisojen markkinointimateriaaleissa. Mikäli kilpailija ei halua, että hänen kuviaan julkaistaan, tulee asiasta ilmoittaa etukäteen sähköpostitse osoitteeseen rogaining@ivk.fi tai kilpailupäivänä kilpailutoimistoon klo 17.30 mennessä.

24. LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi kilpailun aikana tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen järjestelysihteeriltä gsm 044-575 9223, rogaining@ivk.fi

Liitteet:
- Kilpailukeskuskartta [.pdf] >>
- Ajo-ohje [.pdf] >>