Turku Rogaining Sprint 2013

  Etusivu
Säännöt
Kilpailukutsu
Kilpailuohje
Sijainti
Ratamestarin lausunto
Ilmoittautuminen
Tulokset
Haastekilpailu
Paras seura -kilpailu
Galleria
UKK
Järjestäjät
Yhteystiedot

Arkisto 2009-2013:
Artikkelit
Kilpailualueet
Tulokset
Tilastot
 
Yhteistyössä:

Garmin

Intersport Skanssi

Lounacom

L-SP

©2013 IVK

 

Ratamestarin lausunto

Kilpailumaasto on tyypillistä laitakaupungin lähiömaastoa, jossa metsäalueet ovat suhteellisen pieniä ja siirtyminen metsäalueelta toiselle tapahtuu usein kovaa alustaa pitkin.

Rasteja on maastossa 38 kappaletta, joista 22 sijaitsee suunnistuskartalla ja 16 peruskartalla. Suunnistuskartan rastit tarjoavat jossain määrin haastavuutta myös rastinoton osalta. Peruskartan rastit ovat pääosin läpijuostavia reitinvalintarasteja, joissa lippu löytyy helposti rastiympyrän keskustaa lähestyttäessä. Peruskartalla siirtymiset rastilta toiselle tapahtuvat pääosin kovaa alustaa pitkin, osa rastipisteistä sijaitsee tosin metsäsaarekkeiden puolella.

Peruskartan alueella sijaitsee laaja pientaloalue, jolle on ominaista lukuisat umpitiet. Umpiteiden käyttöön reitinvalinnoissa sisältyy melko suuri riski joutua kääntymään takaisin, jos tien pääty osoittautuu täyteen rakennetuksi. Varminta on käyttää umpiteitä ainoastaan silloin, kun niiden jatkeeksi on kartalla erikseen kuvattu polku. Suunnistuskartalla vastaavaa ongelmaa ei ole, koska kielletyt tonttialueet on kuvattu karttaan.

Kilpailualuetta itä-länsisuunnassa halkoo vilkasliikenteinen Turku-Naantali -maantie, jonka ylitys muualta kuin virallisia ylitys-/alituskohtia pitkin on kielletty. Ylityskohdat kannattaa huomioida hyvissä ajoin jo reitinsuunnitteluvaiheessa, muuten voi joutua kiertämään pitkiäkin matkoja. Sama huomio ennakoivassa reitinsuunnittelussa koskee junaradan ylitystä.

Kilpailumaasto on kuivaa ja kaikki rastit on helposti haettavissa kuivin jaloin.

Erillistä jalkinesuositusta ei anneta. Jokainen tehköön jalkinevalinnan omien mieltymystensä, tämän maastokuvauksen sekä kilpailupäivän säätilanteen perusteella.

Antoisia suunnistuselämyksiä!

Turussa 26.5.2013

Juha Nappu,
Ratamestari