Turku Rogaining Sprint 2017

  Etusivu
Säännöt
Kilpailukutsu
Kilpailuohje
Kilpailukeskus
Ratamestarin lausunto
Ilmoittautuminen
Tulokset
Paras seura -kilpailu
UKK
Järjestäjät
Yhteystiedot

Arkisto 2009-2017:
Artikkelit
Kilpailualueet
Tulokset
Tilastot
 
Yhteistyössä:

Scandinavian Outdoor

Flowpark

Nutisal
Muumimaailma

Polar

Naantali

Smartum
Lounacom

L-SP

©2017 IVK

 

Turvallisuustiedote #1

1) Ukko-Pekan silta

Ainakin yksi kilpailurasteista sijaitsee Luonnonmaan saaressa. Saareen johtaa kaksi vierekkäistä siltaa, uusi ja vanha Ukko-Pekan silta. Sillat ovat niin lähekkäin, että peruskartalla ne näyttävät yhdeltä sillalta.

Silloista eteläisempi on tarkoitettu ainoastaan moottoriajoneuvoliikenteelle ja sillalla kävely on kielletty. Kävelykielto koskee myös sillan ajoradan piennarta. Myös sillan ylitys kohtisuoraan on kielletty. Ylityskielto koskee myös sillalle johtavaa ajorataa sillan kummassakin päässä. Sillan kävelykielto on maastossa osoitettu virallisin liikennemerkein.

Luonnonmaalle ja sieltä pois tulee kulkea pohjoisempaa, kevyelle liikenteelle tarkoitettua, ns. vanhaa Ukko-Pekan siltaa pitkin.

Koska sillat ovat niin lähekkäin, siltaa ei ole erikseen merkitty peruskartalle kielletyn alueen merkinnällä. Siltojen mantereenpuoleiset päät näkyvät myös suunnistuskartalla, josta sillat ovat erotettavissa toisistaan. Suunnistuskartalla kielletty silta on merkitty kielletyn alueen merkinnöillä (punainen viistoviivoitus).

Luonnonmaa sijaitsee kilpailukeskukseen nähden siten, että kaikkien hitaimmat joukkueet eivät todennäköisesti ehdi siellä käymään.

2) Kuparivuoren tunneli

Kilpailualueella sijaitsevan Kuparivuoren alta kulkee moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettu tunneli. Tunneli johtaa Ukko-Pekan sillalle ja edelleen Luonnonmaalle. Tunnelissa liikkuminen kilpailun aikana on kielletty. Tunnelin kävelykielto on maastossa osoitettu virallisin liikennemerkein. Tunnelin kumpikin suuaukko on merkitty suunnistuskartalla kielletyn alueen merkinnöillä (punainen viistoviivoitus).Ukko-Pekan sillat mantereen suunnasta kuvattuna.


Pohjoinen, sallitu silta, eteläinen kielletty silta sekä Kuparivuoren tunnelin eteläinen suuaukko suunnistuskartalla. Karttakuva on voimakkaasti suurennettu.