Turvallisuustiedote #2

Luolalanjärven kierto

Kilpailualueella sijaitseva Luolalanjärvi rajoittuu pohjoisessa Armonlaaksontiehen. Armonlaaksontiellä kulku on kielletty ja tie on merkitty kilpailukarttaan kokopeittävällä kielletyn alueen violetilla värillä.

Järven pohjoispuolella, mutta Armonlaaksontien eteläpuolella, kulkee sallittu polku, jota pitkin järvi on mahdollista kiertää pohjoisen kautta Armonlaaksontietä ylittämättä. Kartan mittakaavasta johtuen polkua ei näy kartassa, vaan kartalla näyttää siltä, että järven ja tien välistä ei mahtuisi kulkemaan.

Polkua kuljettaessa tien laidassa olevaa turva-aitaa ei saa missään kohta ylittää. Armonlaaksontiellä ei ole ylityskohtaa järven kohdalla. Lähimmät ylityskohdat näkyvät karttakuvassa kuvan vasemmassa ala- ja oikeassa yläkulmassa (kohdat, joissa violetti palkki katkeaa).